Официални дистрибутори на Octane one за България

Big Earl Bikes

riding like immortals

Гаранция

Стоките в Bigearlbikes.com са с гаранция при спазване правилата за използване на официалният производител. 

Винаги подготвяме внимателно вашия продукт, за да сме сигурни, че той никога няма да се върне с гаранционен проблем. Разбираме колко разочароващи могат да бъдат проблеми с гаранцията. Приоритет ни е да преценим всички проблеми, да намерим решение и да ви върнем, или заменим, вашия продукт възможно най-бързо. Както при всички гаранции, има някои неща, които трябва да знаете:

Нашата политика не засяга вашите законови права.

Big Earl Bikes не приема гаранции при повреда поради злоупотреба, също така при неправилна инсталация, лоша поддръжка, или използване на продукта за нещо различно от предназначението му.

Big Earl Bikes не покрива износване на вътрешни и външни гуми, грипове, спирачки, кабели за спирачки, плочи, спирачни накладки, вериги, касети, шини, батерии и др.

Корозията и / или влошаването, причинени от износване на материала, дефинирана като естествено разпадане на материалите, което се случва след продължителна употреба, няма да бъдат покрити под гаранция.

Гаранцията не се прехвърля и важи само за оригиналния купувач. Необходимо е доказателство за покупка с всички потенциални гаранционни претенции.

Всеки артикул, който е ремонтиран или заменен под гаранция, се покрива от период, равен на оставащия гаранционен срок на оригиналната част.

Използването по време на състезания, събития, писти или дейности, различни от тези, за които е създаден велосипедът / компонентът, значително ще намали неговия живот и не се покрива от гаранция.

Ако поправка / подмяна не е възможна, Big Earl Bikes си запазва правото да предложи алтернатива с равна, или по-голяма стойност (цветът може да варира), или частично възстановяване, пропорционално на остатъчния живот на продукта.

Винаги инсталирайте, ремонтирайте и използвайте вашия продукт при стриктно спазване на инструкциите на производителя; неспазването им може да повреди продуктите и да доведе до сериозна контузия.