Официални дистрибутори на Octane one за България

Big Earl Bikes

riding like immortals

Общи условия за ползване

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин bigearlbikes.com за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта bigearlbiekes.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

1. ДЕФИНИЦИИ 

„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът www.bigearlbikes.com, който е собственост на „СкробанСкай” ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор, за продажба от разстояние, на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът www.bigearlbikes.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„СкробанСкай” ЕООД  е търговското дружество  със седалище в град София, Ул. Хемус 51, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава части за колела в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. „СкробанСкай” ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин, за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги,

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2.1. Разглеждането на елктронния магазин bigearlbikes.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. За да се пазарува от електронния магазин www.bigearlbikes.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

2.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

2.4. В електронния магазин www.bigearlbikes.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

2.5. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутон „Потвържване“- намиращ се под данните за доставка на поръчката, който бутон се появява, след като първо е добавен в кошницата поне един продукт и е натиснат първият бутон „Добави”.

3.3. . При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

3.5. Поръчки в електронния магазин www.bigearlbikes.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

3.6 Работното време на консултантите на онлайн магазин www.bigearlbikes.com е: 

От понеделник до неделя от 10:00 до 20:00 часа.

3.7. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

3.8. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

3.9. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: info@bigearlbikes.com. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта.

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

4.1. След като в www.bigearlbikes.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл и за успешно приетата поръчка.

4.2. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

4.2.1. Обикновена доставка - в срок до 2 работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

4.3. Продавачът използва за доставки куриерска фирма “Еконт” АД, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на „Еконт“ АД в съответния град.

4.6. Цените за доставка са описани в страницата на всеки продукт в графата „Доставка и Плащане“

4.7. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „Еконт“ АД да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;

5.2. С банков превод - Дължимата сума се превежда по фирмената сметка на СкробанСкай ЕООД. Като основание за плащане записвате номера на вашата поръчка. Моля свържете се с нас преди да направите банков превод, за да ви потвърдим наличностите на избраната стока!

Титуляр: СкробанСкай ЕООД
Банка: ДСК
IBAN: BG13STSA93001527029340
BIC: STSABGSF

5.3. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ

6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

6.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 30 /тридесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 8.1, отказът от договора не произвежда действие.

6.5. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

производствени дефекти на стоката;

констатирани липси на части от стоката;

изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

повреда на стоката при транспортирането.


6.6. Рекламацията може да се предяви пред www.bigearlbikes.com. на посочения имейл адрес info@bigearlbikes.com, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 дневен срок.

6.7. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените– или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

6.8. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, ползвана, ).

Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

Запазена оригинална опаковка и етикет.

6.9. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

6.10. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма  „Еконт“ АД.

В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма „Еконт“ АД, то той трябва да се свърже с Продавача за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта www. bigearlbikes.com, е собственост на „СкробанСкай” ЕООД , в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.bigearlbikes.com.

7.2. Забранява се копирането на текстове от www.bigearlbikes.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „СкробанСкай” ЕООД или да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин за части за колела www.bigearlbikes.com” следва да бъде линк към www.bigearlbikes.com

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.

8.2. „СкробанСкай” ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

Настоящите Общи условия са приети от управителя на „СкробанСкай” ЕООД. и последната промяна в тях е от 01.06.2015 г.